Reset Password

Zoek een vakantiehuis
Your search results

Algemene voorwaarden

23/04/15 by admin

Reservering

Reservering kan schriftelijk gedaan worden, via internet of telefonisch. Alle reserveringen zijn bindend en na ontvangst van de aanbetaling definitief. U ontvangt binnen ongeveer 5 werkdagen na reservering een schriftelijke boekingsbevestiging van ons. Reserveringskosten bedragen €23,- per boeking.Non-personal identification information

Betaling

A. Direct na ontvangst van de boekingsbevestiging dient een aanbetaling van 45% van de totale huursom te worden voldaan. De premie voor een eventuele bij reservering afgesloten annuleringskostenverzekering wordt in het aanbetalingsbedrag verwerkt.

B. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. De premie voor een eventuele afgesloten reisverzekering wordt in het restant van de huursom verwerkt.

C. Bij reservering minder dan 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient de volledige huursom direct te worden voldaan. Wanneer niet aan bovenstaande betalingsvoorwaarden wordt voldaan behouden wij ons het recht voor het gereserveerde object aan een ander ter beschikking te stellen.

Reisbescheiden

De beheerder kan genoodzaakt zijn te vragen naar een geldig identiteitsbewijs in verband met de lokale politieverordening. Slechts de op het reserveringsformulier vermelde personen kunnen aanspraak doen gelden op verblijf in de gereserveerde accommodatie. Wisseling van personen gedurende de huurperiode is niet toegestaan tenzij daarvoor, na overleg voorafgaand aan de huurperiode, uitdrukkelijk toestemming is verleend door de verhuurder.

Huurperiode

De minimum huurperiode is in het hoogseizoen 1 week. Dag van aankomst en vertrek is dan zaterdag. De woningen zijn vanaf 16.00 uur beschikbaar en dienen om 10.00 uur weer te zijn verlaten. Bij aankomst later dan 22.00 uur dient de beheerder hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.

Schoonmaakkosten

Aan het einde van de huurperiode wordt uw huisje schoongemaakt. U betaalt hiervoor eenmalig per huisje schoonmaakkosten. Deze kosten vind u bij de informatie van de huisjes. U kunt dit op de dag van aankomst betalen aan de beheerder. De schoonmaakkosten zijn verplicht, u hoeft dus niet zelf het huis schoon te maken. Wij gaan er wel vanuit dat op de dag van vertrek de afwas is gedaan en de koelkast is leeggeruimd.

Huisdieren

Huisdieren zijn in overleg toegestaan. Vermeld als u een huisdier mee wilt nemen dat altijd bij de reservering. De kosten zijn €3,75 per huisdier per nacht.
Realiseert u zich wel dat uw huisdier dient te zijn ingeënt tegen rabiës (certificaat meenemen)
Huisdieren mogen niet slapen en spelen op banken en bedden. Schade, veroorzaakt door een huisdier, is voor rekening van de huurder.

Annulering

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder zijn naast reserveringskosten (€ 23,-) de volgende bedragen verschuldigd:
· Bij annulering tot 90 dagen voor de vertrekdatum is de aanbetaling verschuldigd (inclusief eventuele premie annuleringskostenverzekering)
· Bij annulering vanaf 90 dagen tot 31 dagen voor vertrek is 60% van de huursom verschuldigd (vermeerd met eventuele premie annuleringskostenverzekering)
· Bij annulering van 30 dagen tot 15 dagen voor vertrek is 75% van de huursom verschuldigd (vermeerd met eventuele premie annuleringskostenverzekering)
· Bij annulering binnen 15 dagen voor vertrek is de totale huursom verschuldigd.

Rente en incassokosten

Als de huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van de maand van de vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten indien tot het inschakelen van een incassobureau moet worden overgegaan.

Klachten

Wij doen ons uiterste best om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken, maar het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. U dient in dat geval direct (dat wil zeggen uiterlijk binnen 48 uur) contact op te nemen met de beheerder ter plaatse, zodat een passende oplossing kan worden gezocht. Indien de klacht niet direct wordt gemeld kan geen aansprakelijkheid door ons worden aanvaard voor de eventuele schade die verband houdt met de klacht. Indien de accommodatie voortijdig wordt verlaten zonder dat er een klacht is ingediend kan er ook geen aansprakelijkheid door ons worden aanvaard. Mocht uw klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kunnen worden verholpen samen met onze beheerder dan moet uw klacht schriftelijk bij ons worden ingediend uiterlijk 1 maand na terugkeer van de vakantie.

BTW

Wanneer de Nederlandse of buitenlandse BTW voorschriften gedurende de periode waarvoor het programma geldt mochten wijzigen zal de reissom dienovereenkomstig worden aangepast.

Aansprakelijkheid

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de huurders van één van de door ons aangeboden accommodaties, ongeacht door welke oorzaak dit zou zijn ontstaan.

Schades veroorzaakt aan het gehuurde, dienen door de huurder meteen aan de verhuurder gemeld en betaald te worden.

De huurder wordt erop gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand of andere schade aan de accommodatie te verzekeren.

De rivier (de Cesse) die over het terrein van Tamarisk Villages stroomt en de (soms) steile hellingen op het terrein kunnen gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Laat uw kinderen nooit zonder toezicht buiten spelen (uitgezonderd de met een hek afgesloten terrassen bij sommige huizen). De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongelukken.